Industrial areas and business opportunities in South-East Estonia
Puit ja mööbel

Puit ja mööbel

Metsa- ja puidutööstus on läbi aegade olnud Võrumaa jaoks väga olulisel kohal seoses kohapealse tooraine hea saadavusega. Metsa Võrumaal jagub ja äri selles vallas pakub paljud eduvõimalusi.

Kõige enam esinevad puiduliigid on mänd, kuusk ja kask ning metsaga on kaetud 47,6% Võrumaast. Looduskaitse all olevad territooriumid moodustavad 16% maakonna pindalast. Eesti Keskkonnainfo andmetel oli aastal 2012 Võrumaal tehtud lageraie maht 480 472 m3.

Kogu Eestis katab mets 48% maismaa territooriumist. Statistikaameti andmetel oli 2011 aastal kogu raiemahuks 8 153 000 tihumeetrit, optimaalseks peetakse aga 12–15 miljonit tihumeetrit aastas. Seega on tegemist potentsiaalika ärivaldkonnaga.

Silmapaistev näide sektorist:

Toftan

Rootsi omanikeringiga Toftan on Eesti suuruselt teine saetööstus ja Baltikumis kolmas saeveski. Toodetakse nii männi- kui ka kuuse saematerjali, millest valmivad näiteks maavärinakindlad majad Jaapanis, majad ja mööbel Põhja-Aafrika riikides, ehituskonstruktsioonid Euroopas, akna-ja uksekomponendid ning sildade ja hoonete talad Eestis.

AS Toftan on asutatud 1995. aastal, mil Kesk-Rootsist Toftani külast toodi Lõuna-Eestisse, Sõmerpalu valda vanasse kartulihoidlasse kasutatud saeveskitehnoloogia. Saeveskist, mille tootmismaht Rootsis oli 35000 m3 aastas, on aastatepikkuse töö ja investeerimise tulemusena saanud arvestatav tegija puidutööstuses. Aastal 2012 oli ettevõtte tootmismahuks 200 000 m3 saematerjali. AS Toftani klientideks on puidutöötlemisettevõtted Eestis ja 24 välisriigis kogu maailmas.

Ettevõte annab tööd 125 inimesele ning 2013 aasta käive oli 42,5 mln €.

toftan@toftan.ee
+372 782 7800
www.toftan.ee

Vaata rohkem ...(*lingib “suuremad ettevõtted”)
preload images