Industrial areas and business opportunities in South-East Estonia

tööstusalad

Võrumaa tööstusalad ootavad nii rahvusvahelisi kui kohalikke ettevõtteid. Soodsad tingimused pakuvad tulusat võimalust oma investeeringutelt kasu lõigata, sõlmida kasulikke koostöösuhteid teiste seal paiknevate ettevõtetega ning rakendada kohalikku tööjõudu rahvusvahelise äri teenistusse.

Ettevõtluslade väljaarendamisega luuakse pikas perspektiivis eeldused kuni 100 ettevõtte tekkeks ning kuni 1000 täiendava töökoha loomiseks. Alade arendamine ja turundamine toimub ühtse juhtimise alusel tihedas koostöös omavalitsustega.

tööstusalade positsioneering

Võrusoo Misso Väimela Kobela Vastseliina Rõuge
Puidutööstus
Metallitööstus
Ehitusmaterjalitööstus
Toiduainetetööstus
Elektroonikatööstus
Tekstiilitööstus
Logistika
Põllumajandus
Transport
Masinatööstus
Misso & Väimela

Misso ettevõtlusala

Misso ettevõtlusala asub Misso vallas, Võru maakonna kaguservas otse Venemaa Föderatsiooni piiri ääres. Suureks plussiks on Luhamaa piiripunkti lähedus.

Esimeses etapis arendatava ettevõtlusala suuruseks on 27 ha, kuhu on kavandatud 19 krunti kogupindalaga u 250 000 ruutmeetrit. Kruntide suurused varieeruvad 5000 ruutmeetrist kuni 19 000 ruutmeetrini.

Misso ettevõtlusala jääb kahe põhimaantee ristumisala vahetusse lähedusse: Riia-Pihkva mnt ning Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt. Mõlemad maanteed on asfaltbetoonkattega III klassi põhimaanteed, mis tähendab, et nad omavad hooldamisel kõrget prioriteeti. Tallinn-Luhamaa maantee on osa ühenduseks Tallinn-Pihkva-Moskva vahel ning Riia-Pihkva maantee on tähtsaks ühenduslüliks Riia-Peterburi vahel.

Arendaja: Kellegi nimi
Asukoht: asfasffaasdf
Kruntide suurus: asfasffaasdf
Hoonestusalune pind:
Misso ettevõtlusala jääb kahe põhimaantee ristumisala vahetusse lähedusse: Riia-Pihkva mnt ning Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt.f
Kruntide arv: 3
Kruntide hind: 300 000
Kommunikatsioonid:
Misso ettevõtlusala jääb kahe põhimaantee ristumisala vahetusse lähedusse: Riia-Pihkva mnt ning Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt.f
Juurdepääs objektile: idk
Ettevõtted samas piirkonnas:
Misso ettevõtlusala jääb kahe põhimaantee ristumisala vahetusse lähedusse: Riia-Pihkva mnt ning Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt.f
Hinnainfo: adadadasd
Vallavanem: "tsitaat"
Kontakt:
Nimi Perenimi
Telefon
e-post

Väimela ettevõtlusala

Väimela ettevõtlusala asub Võru vallas, Võru linnast ca 5 km kaugusel asuvas Väimela alevikus. Väimela ettevõtlusalale on eelkõige oodatud ettevõtted, kes tegutsevad puidu-, metalli-, materjali-, ehitusmaterjalitööstuse ning masinaehituse valdkondades.

Ettevõtlusala suuruseks on kokku 25,7 ha. Ettevõtlusala asub väga tasasel looduslikult lagedal pinnal, mis on ehituseks sobiv.

Väimela ettevõtlusalale on kavandatud 23 krunti kogupindalaga u 240 000 ruutmeetrit. Kruntide suurused jäävad vahemikku 5000 ruutmeetrist kuni 28 000 ruutmeetrini.

Ettevõtlusala piirab lääneservast Võru-Põlva tugimaantee, mis on hea pinnakattega ning piisavalt lai tööstusliku toodangu veoks. Antud tugimaantee on ühenduses Tallinn-Luhamaa põhimaanteega ning jääb ettevõtlusalast 5 km kaugusele.

Arendaja: Kellegi nimi
Asukoht: asfasffaasdf
Kruntide suurus: asfasffaasdf
Hoonestusalune pind:
Misso ettevõtlusala jääb kahe põhimaantee ristumisala vahetusse lähedusse: Riia-Pihkva mnt ning Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt.f
Kruntide arv: 3
Kruntide hind: 300 000
Kommunikatsioonid:
Misso ettevõtlusala jääb kahe põhimaantee ristumisala vahetusse lähedusse: Riia-Pihkva mnt ning Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt.f
Juurdepääs objektile: idk
Ettevõtted samas piirkonnas:
Misso ettevõtlusala jääb kahe põhimaantee ristumisala vahetusse lähedusse: Riia-Pihkva mnt ning Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt.f
Hinnainfo: adadadasd
Vallavanem: "tsitaat"
Kontakt:
Nimi Perenimi
Telefon
e-post
gghfghdfhghgghfghdfhghgghfghdfhghgghfghdfhgh
gghfghdfhghgghfghdfhgh
gghfghdfhghgghfghdfhghgghfghdfhghgghfghdfhghgghfghdfhghgghfghdfhghgghfghdfhghgghfghdfhghgghfghdfhghgghfghdfhghgghfghdfhghgghfghdfhgh
preload images