Industrial areas and business opportunities in South-East Estonia

Logistika

4_logistika

Eestil on kõik eeldused olla Põhja-Euroopa logistikakeskus, mida ümbritseb 300 miljoni elanikuga turg. Kõigi nende tarbijateni on võimalik jõuda Eestist 48 tunni jooksul, kasutades siinsete ettevõtete logistikateenuseid, jaotuskeskuseid, tööstusparke ja taristut.

Võrumaa asukoht on logistiliselt soodne rahvusvahelise äri tegemiseks.

Peamised transpordi- ja logistikakanalid on Võrumaad läbivad Tallinna-Tartu-Luhamaa maantee ning rahvusvahelised transpordikoridorid Via Estica, Riia-Pihkva maantee ja Riia-Peterburi raudtee. Võru maakonnas Luhamaal asub Eesti- Venemaa piiripunkt ning kaugele ei jää ka Tartu Lennujaam.

Hetkel tegutseb piiri vahetus läheduses kaks ettevõtet (Collade OÜ ja MTÜ ERAA oma äriettevõtetega) kes tegelevad piiriületusega otseselt seotud teenuste pakkumisega.

logistika_EST

Eesti transpordiettevõtete kaubavedude statistika 2013 (tuhat tonni).
Allikas: Eesti Statistikaamet

Kõik see loob tugeva põhja transpordi- ja logistikasektori arenguks. Võrumaal ei jää ükski kaup seisma.

Kaupade kiire liikumise tagavad Võrumaal OÜ Plangi Trans, OÜ Võru Trans ja Haugas Transport OÜ.

Silmapaistev näide sektorist:

OÜ Plangi Trans

OÜ Plangi Trans

1997. aastal. asutatud ekspedeerimis- ja transpordifirma OÜ Plangi Trans põhitegevuseks on eestisiseste ja rahvusvaheliste transporditeenuste pakkumine peaaegu kõikidesse Euroopa riikidesse. Lisaks sellele teostab ettevõte veoautode ja sõiduautode ostu, müüki, remonti ja hooldust.

Edukas Võrumaa ettevõte pakub hetkel tööd 65 inimesele ja organisatsiooni omandis on 70 veoautot.

Alates 2000. aastast on firma Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni liige ning aastast 2003 omab TIR-veoluba.

OÜ Plangi Trans käive oli 2013 aastal 2,95 mln eurot.

info@plangitrans.ee
372 786 8693
www.plangitrans.ee

Vaata rohkem …