Industrial areas and business opportunities in South-East Estonia

Metall ja masinad

3_metall

Metallitööstusel on juba aastakümneid kandev roll nii Eesti kui Võrumaa majanduses. Valdkonnas tegutseb kogu riigis rohkem kui tuhat ettevõtet ja töötab enam kui 11 000 inimest.

Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmetel prognoositakse pikemas perspektiivis metallitööstuses jätkuvat tootmismahtude kasvu, mille peamine vedur on eksport. Aastal 2012 eksporditi 55% metalltoodetest ning peamine ekspordiartikkel oli metallkonstruktsioonid.

Metallitoostus_EST

Metallitööstuse müük ja eksport.
Allikas: Eesti Statistikaamet

Tõusuteel on ka masinatööstus, mille müügimaht ületas 2013. aastal 300 miljoni euro piiri. Kasvu vedajaks on peamiselt välisturud ning eksport. Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi prognooside kohaselt suureneb ka müük siseturule.

Eestis tegutseb umbes 150 väikese ja keskmise suurusega masinate ja seadmete tootjat ning masinatööstus on esindatud peaaegu igas riigi piirkonnas.

Võrumaal valmivad nii teisaldus- ja tõsteseadmed, mida tarnitakse Euroopa, Ameerika ja Aasia riikidesse kui ka Skandinaavia ja Euroopa võidusõidumeeskondade staabi- ja remondimasinad. etallitööstusele annab hoogu juurde hea logistiline asukoht ja tooraine kättesaadavus. Täiendav pluss on ka masina- ja metallitööstusega seotud erialade õpetamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses.

Metallitööstuse suurimad ettevõtted Võrumaal on AS Rauameister, AS Lapi MT, AS VG Holding ja AS Võru Hallid.

Silmapaistev näide sektorist:

Rauameister

Rauameister

Soome investoritele kuuluv AS Rauameister tegutseb Eestis alates 1996. aastast. Kiiresti arenev metallitöötlemisettevõte on tootmisvõimsust aastaaastalt suurendanud ning neil on tänaseks eevitus-, metalli liivapuhastus-, värvimis- ja montaažitsehh.

Maailma eri paikade koostööpartneritega ettevõtte põhitoodang on metallist hakkepuidu, turba ja lubja transportöörid energiakeskustele ja puidutöötlemisettevõtetele.

Valmivad tooted on hea kvaliteediga ning hinnatud ka väljapool Eestit. Ettevõte teeb koostööd kõrgelt hinnatud tehnoloogiliste liinide valmistajatega nagu Raumaster Oy, Foster Wheeler Co. ja Andritz Oy.

AS Rauameister on tarninud ja tarnib oma tooteid Euroopa, Ameerika ja Aasia riikidesse. 2012. aastal oli ettevõtte käive 7,2 mln ning kasum 0,84 mln eurot. Tööd antakse peaaegu sajale inimesele.

Harri.Rantala@rauameister.ee
+372 782 6716
www.rauameister.ee

Vaata rohkem …