Industrial areas and business opportunities in South-East Estonia

Puit ja mööbel

1_Puit

Kogu Eestis katab mets 48% maismaast. Statistikaameti andmetel oli 2011. aastal kogu raiemaht 8 153 000 tihumeetrit, optimaalseks peetakse aga 12–15 miljonit tihumeetrit aastas. Seega on tegemist suure potentsiaaliga ärivaldkonnaga.

Metsa- ja puidutööstus on läbi aegade olnud Võrumaa jaoks oluline seoses kohapealse tooraine hea saadavusega. Metsa Võrumaal jagub ja ettevõtlus selles vallas pakub palju eduvõimalusi.

Metsaga on kaetud 47,6% Võrumaast. Kõige enam levinud puuliigid on mänd, kuusk ja kask. Eesti Keskkonnainfo andmetel realiseeriti 2012. aastal Võrumaal 480 472 m³ puitu.

metsandus_EST

Metsandus Võru maakonnas, 2003-2013
Allikas: Eesti Statistikaamet

Puidu- ja mööblitööstuse jaoks on kohapeal olemas ka kvalifitseeritud tööjõud. Enamik regiooni arengule suuremat mõju avaldavaid ettevõtteid tegutseb just selles sektoris (AS Toftan, AS Antsla-Inno, AS Barrus, AS Wermo, Anro PT OÜ).

Silmapaistev näide sektorist:

Toftan

Rootsi omanikeringiga Toftan on Eesti suuruselt teine saetööstus ja Baltikumis kolmas saeveski. Toodetakse nii männi- kui ka kuuse saematerjali, millest valmivad näiteks maavärinakindlad majad Jaapanis, majad ja mööbel Põhja-Aafrika riikides, ehituskonstruktsioonid Euroopas, akna-ja uksekomponendid ning sildade ja hoonete talad Eestis.

AS Toftan on asutatud 1995. aastal, mil Kesk-Rootsist Toftani külast toodi Lõuna-Eestisse, Sõmerpalu valda vanasse kartulihoidlasse kasutatud saeveskitehnoloogia. Saeveskist, mille tootmismaht Rootsis oli 35000 m3 aastas, on aastatepikkuse töö ja investeerimise tulemusena saanud arvestatav tegija puidutööstuses. Aastal 2012 oli ettevõtte tootmismahuks 200 000 m3 saematerjali. AS Toftani klientideks on puidutöötlemisettevõtted Eestis ja 24 välisriigis kogu maailmas.

Ettevõte annab tööd 125 inimesele ning 2013 aasta käive oli 42,5 mln €.

toftan@toftan.ee
+372 782 7800
www.toftan.ee

Vaata rohkem …