Industrial areas and business opportunities in South-East Estonia

Kobela

Kobela ettevõtlusala

Kobela tööstuala asub Antsla vallas, maakonnakeskusest 38 km kaugusel. Läheduses paiknevad mööblitootmisele keskenduv AS Antsla-Inno, transpordiettevõte OÜ Sän & Män ning kääritatud jooke tootev AS Linda Nektar.

Kobela aleviku tööstusala pindala on 7 ha. See on Valga maantee äärsel tasasel ja lagedal alal.

Kobela tööstusalale on eelkõige oodatud ettevõtted, mis tegutsevad puidu- ja toiduainetööstuse ning transpordi ja põllumajanduse valdkonnas. Piirkond sobib hästi väiksematele arendustele.

Kobela tööstusalale on kavandatud 7 krunti kogupindalaga umbes 50 460 m². Kruntide suurused varieeruvad 5000 m² kuni 10 000 m².

Teised ettevõtted Antsla Vallas:
Ettevõtete arv: 280
Valdkonnad: põllumajandus, metsandus, hulgi- ja jaekaubandus, ehitus, transport.

Kobela eelised:

  • Linda alajaama (110/10 kV) lähedus.
  • Ala vahetus läheduses on toimivad ettevõtted.
  • Suhteliselt madal investeeringuvajadus.
  • Ettevõtlussõbralik kohalik omavalitsus.

Merike Prätz, Antsla vallavanem aastal  2014:
„Antsla vallast 80 km kaugusel asub Eesti suurim ülikool ja 35 km kaugusel Võrumaa Kutsehariduskeskus. Rakenda see potentsiaal oma ettevõtte arengusse.”