Industrial areas and business opportunities in South-East Estonia

Misso

Misso ettevõtlusala

Misso tööstusala asub Rõuge vallas, Võru maakonna kaguservas otse Venemaa Föderatsiooni piiri ääres ning jääb Riia- Pihkva-Peterburi ning Tallinn-Pihkva-Moskva transpordikoridoride ristumisala vahetusse lähedusse.

Misso tööstusala eelis on Luhamaa piiripunkti lähedus, mis muudab piirkonna atraktiivseks eelkõige logistikaga seotud äridele.

Esimeses etapis arendatava tööstusala suurus on 28 ha, kuhu on kavandatud 19 krunti kogupindalaga umbes 250 000 m². Kruntide suurused varieeruvad 5000 m² kuni 19 000 m².

Illimar Paul, Eesti Logistikaklastri arendusjuht: „Luhamaa logistikakeskuse asukoht ja planeering on hästi läbimõeldud.“

Teised ettevõtted piirkonnas: Ettevõtete arv: 65
Valdkonnad: põllumajandus, metsamajandus, ehitus, toiduainetööstus, mööblitööstus, teenindus.

Misso eelised:

  • Majandusgeograafiliselt atraktiivne asukoht olulises transpordikoridoris ning Schengeni piiripunkti vahetus läheduses.
  • Ettevõtlussõbralik kohalik omavalitsus.

Lembit Sikk, Misso vallavanem aastal 2014:
„Missot on sajandeid läbinud kaubateed. Siin põimuvad erinevad kultuurid ja traditsioonid, mis on andnud suuri kogemusi kauplemiseks, koostööks ning üksteise mõistmiseks.”