Industrial areas and business opportunities in South-East Estonia

Rõuge

Rõuge ettevõtlusala

Rõuge tööstusala asub Rõuge alevikus, mis on Võru maakonna keskmes paiknev asula. Piirkond jääb Võru linnast umbes 15 km lõunasse ning on Võru maakonna kuue asfaltkattega tugimaantee ristumispaik.

Rõuge kavandatava tööstusala suurus on 4 ha ning sinna on oodatud eelkõige ettevõtted, mis tegutsevad puidutööstuse, metallitööstuse ning põllumajanduse ja toiduainete valdkonnas. Kvalifitseeritud tööjõudu saab kaasata Võru vallast ja Võru linnast.

Ala lähistel asuvad kaks suuremat ettevõtet – saematerjali tootja Trendwood OÜ ning pagaritöökoda Võru Sako OP. Piirkonna tugevus on ka kohalik omavalitsus, kus mõeldakse suurelt ja tegutsetakse targalt. Näiteks rajatakse Rõugesse ettevõtlushotell, mis pakub kiiresti tegevuspinda vajavatele organisatsioonidele sobivaid ruume.

Rõuge tööstusalale on kavandatud 6 krunti kogupindalaga umbes 27 244 m². Kruntide suurused varieeruvad 3000 m² kuni 6000 m² ja sobivad hästi väiksemamahulisteks arendusteks.

Teised ettevõtted piirkonnas:
Ettevõtete arv: 180
Valdkonnad: põllumajandus, metsandus, kalandus, ehitus, pagaritööstus, briketi tootmine.

Rõuge eelised:

  • Projekteeritud soojatrass ja olemasolev katlamaja
  • Olemasolevad, tegutsevad ettevõtted.
  • Ettevõtlussõbralik kohalik omavalitsus.

Tiit Toots, Rõuge vallavanem aastal 2014:
„Rõuge asub Eesti ilusaimas kohas. Oleme loonud võimalused väikese ja keskmise suurusega ettevõtete loomiseks. Trehvämi Rõugõn!”