Industrial areas and business opportunities in South-East Estonia

Väimela

Väimela ettevõtlusala

Võru linna vahetus läheduses asuvas Väimela tööstusalas on eelkõige oodatud ettevõtted, kes tegutsevad puidu-, metalli-, ehitusmaterjalitööstuse ning masinaehituse valdkonnas.

Lähedal on Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomaja-laboratoorium, kus õppurid omandavad praktilisi oskusi puidu ja metallide töötlemise, mehhatroonika, infotehnoloogia süsteemide ja puhastusteeninduse vallas. Tehnomajas toimub regulaarne õppetegevus. Eesti Haridus- ja Teadusministeerium planeerib naaberkrundile tulevikus kutsehariduskeskuse edasist laiendamist.

Väimela tööstusala suurus on kokku 27,5 ha ja see asub ehituseks sobival väga tasasel looduslikult lagedal pinnal. Ettevõtluseks mõeldud piirkond on rajatud kunagise farmi territooriumile.

Väimela tööstusalale on kavandatud 19 krunti kogupindalaga 191 564 m². Kruntide suurused jäävad vahemikku 5000 m² kuni 28 000 m².

Tööstusala piirab lääneservast Võru-Põlva tugimaantee, mis on hea pinnakattega ning piisavalt lai tööstusliku toodangu veoks. Ühendus on Tallinna-Luhamaa põhimaanteega.

Teised ettevõtted Võru vallas:
Ettevõtete arv: 1180
Valdkonnad: hulgi- ja jaekaubandus, ehitus, metallitööstus, põllumajandus, metsamajandus, toiduainetööstus, plastitööstus, logistika, mööblitööstus jpm.

Lisaks asub ala vahetus läheduses metallkonstruktsioone valmistav ettevõte AS Rauameister. Umbes 1 km kaugusel asub betooni ja betoonelemente tootev Koido Tootmine OÜ.

Väimela eelised:

  • Aluspinna hea ehitatavus.
  • Sidevõrgustiku hea olukord ning arenguvõimalused.
  • Tööjõu lähedus ning lihtne kättesaadavus.
  • Ettevõtlussõbralik kohalik omavalitsus.
  • Koolmeistri (10/0,4kV) alajaama vaba võimsus 1MW.
  • Lähedal puurkaev (deebit 4,2 l/s).

Georg Ruuda, Võru vallavanem aastal 2014:
„Võru vallas asub üle tuhande ettevõtte, mis võivad osutuda teie ärile kasulikuks. Kohalikud koostööpartnerid ja rahvusvahelised plaanid panevad teie investeeringu kasvama”.