Industrial areas and business opportunities in South-East Estonia

Võrusoo

Võrusoo ettevõtlusala

Võrusoo asub piirkonna suurimas linnas Võrus ning on osa juba edukalt tegutsevast ööstuspiirkonnast, kus opereerivad mitmed suurettevõtted nagu mööblitootmisele keskenduv Wermo ja toiduaineid valmistav Valio. Ümbruses asuvad kõik linna olulised tootmisettevõtted ning tööstusala areneb jõudsalt. Arengut toetab ka hea tööjõu kättesaadavus ning äritegemise alustamiseks sobiv infrastruktuur.

Võrusoo tööstusalale on eelkõige oodatud ettevõtted, mis tegutsevad toiduaine-, elektroonika- ja tekstiilitööstuse valdkonnas.

Võrusoo tööstusala pindala on 39,4 ha ja sinna on kavandatud 32 krunti kogupindalaga 220 360 m². Kruntide suurused varieeruvad 4000 m² kuni 20 000 m².

Teised ettevõtted Võru linnas:
Ettevõtete arv: 900
Valdkonnad: hulgi- ja jaekaubandus, ehitus, metallitööstus, põllumajandus, metsamajandus, toiduainetööstus, plastitööstus, logistika, mööblitööstus jpm.

Võrusoo eelised:

  • Tööjõu hea kättesaadavus.
  • Sidevõrgustiku hea olukord.
  • Hästi arenenud kommunaalteenuste võrgustik.
  • Soojatrassi projekt ja katlamaja lähedus.
  • Hea majandusgeograafiline asukoht keskuses.
  • Ettevõtlussõbralik kohalik omavalitsus.

Võru linnapea Anti Allas, 2014
„Võrusoo tööstusala asub juba ennast tõestanud Võru tööstuspiirkonnas ning sealsete ettevõtete käsutuses on regiooni suurima linna taristu, kvalifitseeritud tööjõud ja teotahtelised inimesed.”